شهرآرا- فصل یک- شماره ی هفده
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:21
تاریخ: پنجشنبه, 15 خرداد 1393
2014-06-05
نگاهی به زندگی هوشنگ سیحون، یادی از نیما وارسته و به بهانه درخواست راه اندازی دوباره ارکستر ملی، تاریخچه ای مختصر از ارکسترهای مختلف ایران، در برنامه این هفته شهرآرا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 خرداد -6/5...