به دونه - فصل چهارم- آمادگی برای ازدواج- قسمت پنجم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:46
تاریخ: پنجشنبه, 15 خرداد 1393
2014-06-05
طول نامزدی و حد روابط در دوران نامزدی، اطلاع درباره زندگی گذشته یکدیگر و بسیاری مسائل مربوط به دوران نامزدی در به دونه این هفته با حضور دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 خرداد -6/5...