شهرآرا- فصل یک- شماره ی هجده
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:28
تاریخ: پنجشنبه, 22 خرداد 1393
2014-06-12
به بهانه انتخاب پریسا مقتدی به ریاست تئاتر شهر، نگاهی داریم به تاریخچه ی تئاتر شهر و مروری بر سرودهای ملی در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 خرداد -6/12...