شهرآرا- فصل یک - شماره ی نوزده
بخش: شهرآرا
مدت: 00:13:00
تاریخ: پنجشنبه, 29 خرداد 1393
2014-06-19
در تب و تاب جام جهانی شهرآرا هم نگاهی فرهنگی هنری خواهد داشت به مقوله ورزش. همراه ما باشید با ویژه برنامه فرهنگی ورزشی شهرآرا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 خرداد -6/19...