همسایه - فرهنگ رانندگی
بخش: همسایه
مدت: 00:09:46
تاریخ: پنجشنبه, 22 خرداد 1393
2014-06-12
همسایه پائینی: جدا از مسائلی که بطور مستقیم با نحوه استفاده از خودرو در ارتباط هست شاید ریشه‌های اصلی‌ فرهنگ رانندگی رو باید تو خانواده ها و طبقه‌های اجتماعی جستجو کنیم. همسایه بغلی : تعداد تصادفات رانندگان زن یک پنجم رانندگان مرده! اما در هر حال رفتارهائی مثل آرایش کردن در حین رانندگی میتونه خیلی خطرناک باشه. همسایه بالائی : جلوگیری یا حداقل کاهش سوانح تنها با بهبود ساختار‌های شهری و صنعت خودرو سازی ممکن نیست بلکه نیازمند تلاشی گسترده برای ارتقا سطح آگاهی‌ و فرهنگی‌ جامعه است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 خرداد -6/12...