به دونه - فصل چهارم- آمادگی برای ازدواج- قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:09:48
تاریخ: پنجشنبه, 22 خرداد 1393
2014-06-12
مسائل مهمی که قبل از ازدواج باید در نظر داشت چیست؟ گرفتن نصیحت و پند از بزرگترهای فامیل چقدر مهم است؟ آشنایی خانواده ها باید در چه زمانی صورت بگیرد؟ پاسخ به این پرسش ها توسط دکتر پیمان رئوفی در به دونه این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 خرداد -6/12...