به دونه - فصل پنجم - مسائل بعد از ازدواج - قسمت اول
بخش: به دونه
مدت: 00:11:05
تاریخ: پنجشنبه, 29 خرداد 1393
2014-06-19
تفاوت هایی که مزدوجین جدید در همسرانشان میبینند که با وجود شناخت قبلی در گذشته به آن برنخورده بودند، شناخت این تفاوت ها، احساس کم توجهی یا بی توجهی آقایون در خانم ها پس از ازدواج و مسائلی از این دست در برنامه این هفته همراه با پیمان رئوفی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 خرداد -6/19...