همسایه - حق تحصیل
بخش: همسایه
مدت: 00:09:49
تاریخ: پنجشنبه, 05 تیر 1393
2014-06-26
همسایه پائینی: با وجود اینکه در تمام دنیا تلاش میشه با گسترش فضاهای آموزشی تعداد بیشتری جذب دانشگاه ها بشن، تو کشور ما با ستاره دار کردن داتشجوهای دگراندیش جلوی تحصیل خیلی ها گرفته میشه. همسایه بغلی: طرح هائی مثل تفکیک جنسیتی در انتخاب رشته و همینطور در فضاهای آموزشی میتونه در روند حضور رو به افزایش دختران در دانشگاه ها اختلال ایجاد کنه. همسایه بالائی: موسسه علمی آزاد تلاشی هست برای جبران محدودیت های تحصیلی که برای جوانان بهائی به وجود اوردند. تا از این طریق خدمتی به جامعه ی ایران صورت بگیره اما جلوی این فعالیت محدود و خانگی هم گرفته میشه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 تیر -6/26...