همسایه - حقوق کودک
بخش: همسایه
مدت: 00:11:41
تاریخ: جمعه, 13 تیر 1393
2014-07-03
"همسایه پائینی: نبود آموزش لازم برای پدر و مادرا باعث میشه روش تربیتی‌ غلط کم کم تو یه مملکتی جا بیفته و آینده یه نسلی رو با چالش‌های جدی روبرو کنه. همسایه بغلی:
وقتی‌ یه بچه کارو تو خیابون یا گوشهٔ پیاده رو میبینم اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که این بچه به جای اینکه تو مدرسه باشه و بچگی‌ کنه داره از همین الان بزرگسالی رو تجربه میکنه. خدا میدونه که چه زخمهای تو روح و روانش باقی‌ میمونه. همسایه بالائی: پیمان نامهٔ حقوق کودک تنها مصداق تلاش برای فراهم اوردن بستری مناسب بر‌ا‌ی پرورش کودکان نیست، ادیان مختلف هم سعی‌ بر هموار کردن این راه داشته اند."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 تیر -7/2...