شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و دو
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:07
تاریخ: پنجشنبه, 19 تیر 1393
2014-07-10
به بهانه حضور نیکی کریمی به عنوان رئیس جشنواره ادین بورگ معرفی کوتاهی از این کارگردان و بازیگر کشورمان خواهیم داشت، گوشه ای از خدمات اجتماعی- فرهنگی خانم بیتا دریاباری را مرور خواهیم کرد و در بخش گفتگو درباره کمک های خیریه و دلیل کمرنگ بودن فعالیت های خدماتی در ایران صحبت میکنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 تیر -7/10...