همسایه - توهم توطئه
بخش: همسایه
مدت: 00:09:46
تاریخ: پنجشنبه, 19 تیر 1393
2014-07-10
همسایه پائینی: انگار بقای ما به داشتن دشمن معنا پيدا ميكنه. چه دشمنای واقعی كه خودمون برای خودمون درست كرديم چه دشمنای قرضی كه دائم هم دارن عليه ما توطئه ميكنن. همسایه بغلی :این حس بی اعتمادی، این حس توهم توطئه فقط با تربیت درست که مادرا نقش زیادی توش دارن تغییرمی کنه. همسایه بالائی: مواضع و جانبداری های سیاسی معمولا ناظر به منفعت هست ولی جامعه ی بهائی معتقده این جانبداری باید با ملاک حقیقت سنجیده بشه و از همین جهت حاضره جونش رو بده ولی از حقیقت وصداقت رو بر نگردونه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 تیر -7/10...