به دونه - فصل پنجم - مسائل بعد از ازدواج - قسمت سوم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:08
تاریخ: پنجشنبه, 19 تیر 1393
2014-07-10
در به دونه این هفته دکتر پیمان رئوفی از شکاک بودن نسبت به همسر که منجر به بی احترامی و کمرنگ شدن محبت واقعی میشود صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 تیر -7/10...