شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و سه
بخش: شهرآرا
مدت: 00:14:26
تاریخ: پنجشنبه, 26 تیر 1393
2014-07-16
معرفی هانیبال یوسف و موسیقی کلیسایی و جایگاه موسیقی در دین موضوع شهرآرای این هفته است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 تیر -7/17...