به دونه - فصل پنجم - مسائل بعد از ازدواج - قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:55
تاریخ: پنجشنبه, 26 تیر 1393
2014-07-16
"اهمیت نقش عاطفی روابط جنسی و توجه به بهبود این روابط برای تحکیم خانواده. این هفته دکتر پیمان رئوفی در به دونه درباره اهمیت این روابط در زندگی زناشویی و شیوه های بیان مناسب آن برای فرزندان صحبت میکند."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 تیر -7/17...