همسایه - سالمندان
بخش: همسایه
مدت: 00:10:48
تاریخ: پنجشنبه, 02 مرداد 1393
2014-07-24
"همسایه پائینی: اصلا چه امکاناتی واسه سالمندان تو ایران وجود داره؟ مگه قراره هرکی‌ پیر شد فقط تکیه ا‌ش به خونوادش باشه؟ پس تکلیف آنهایی که کسی رو ندران چی‌ میشه؟ همسایه بغلی: کی‌ میتونه جز ما که بچه‌هاشون هستیم از روی محبت و با عشق واقعی‌ از پدر‌ها و مادرهامون تو پیری نگهداری کنه؟ گرچه نتایج یه تحقیق تو سال ۸۶ نشون میده که میزان رضایت سالمندان از خدمات ارائه شده در آسایشگاه ها در حد متوسط بوده.
همسایه بالائی: سوء رفتار با سالمندان یا سالمند آزاری از جمله پیامدهای افزایش تعداد سالمندان در خانواده ها و جوامع امروزیه که میزان بروز آن در دو دهه اخیر به سرعت افزایش یافته."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مرداد -7/24...