همسایه - طلاق
بخش: همسایه
مدت: 00:11:15
تاریخ: جمعه, 10 مرداد 1393
2014-08-01
همسایه پایینی: طلاق گرچه خاتمه یه دوستیه اما میتونه آغاز یه دشمنی نباشه. همسایه بغلی: تو جامعه ای که نهادی برای حمایت از خانم های طلاق گرفته نیست و طلاق گرفتن بده و قبیح انتخاب طلاق مثل انتخاب پایان زندگیه. همسایه بالایی: شناخت پیش از ازدواج، آموزش های لازم و مکانهایی برای مشاوره پیش از ازدواج برخی راههای مهم جلوگیری از طلاق است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 مرداد -7/31...