شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و شش
بخش: شهرآرا
مدت: 00:13:27
تاریخ: جمعه, 17 مرداد 1393
2014-08-07
هوشنگ گلشیری و جایزه ادبی گلشیری، گروه کر و اجراهای کرال و گفتگو درباره رسانه ها، عامل شیوع خشونت یا عامل آشکار شدن مشکلات پنهان؟ با شهرآرای این هفته با ما همراه باشید و نظراتتون رو برامون بنویسید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مرداد -8/7...