همسایه - اشتغال
بخش: همسایه
مدت: 00:11:14
تاریخ: جمعه, 17 مرداد 1393
2014-08-07
"همسایه پائینی: ما با هزار امید و آرزو رفتیم دانشگاه یه مدرکی‌ گرفتیم که بتونیم روی پای خودمون وایستیم و آیندمون رو بسازیم اما در عمل این اتفاق برامون نیفتاد و حالا حالا‌ها باید زیر چتر خانواده مون روزگار بگذرونیم. همسایه بغلی: سهم زنان ایران در بازار کار کمتر از ۲۵ درصد! جالب توجه که حضور زنان تو دانشگاه تو ایران در چند دههٔ گذشته رشد چشمگیری داشته ولی‌ ظاهراً روند جذبشون تو بازار کار چندان موفقیت آمیز نبوده.
همسایه بالائی: میزان اشتغال و اشتغال زائی امروزه یکی‌ از ملاک‌های معتبر در سنجش رشد اقتصادی یه جامعه محسوب می‌شه. تولید و توزیع ثروت نه تنها از پایه‌های اصلی‌ اقتصاد مملکته بلکه تاثیری مستقیم در میزان رضایت افراد از محیط زندگیشون داره."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مرداد -8/7...