به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل- قسمت اول
بخش: به دونه
مدت: 00:10:10
تاریخ: جمعه, 17 مرداد 1393
2014-08-07
آیا با این شرایط اقتصادی که برای یافتن شغل دلخواه باید مدتها بدنبال کار گشت و این آمار که از هر چهار نفر یک نفر شاغل است، انتخاب شغل معنایی دارد؟ با دکتر رویا ایمن مشاور محیط کار از این هفته همراه ما باشید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مرداد -8/7...