شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و هفت
بخش: شهرآرا
مدت: 00:11:46
تاریخ: پنجشنبه, 23 مرداد 1393
2014-08-13
یادی از حسین معدنی سرمربی تیم والیبال ایران، نگاهی به تاریخچه سبک موسیقی بلوز و گفتگو درباره تفکیک جنسیتی و مسئله تحکیم خانواده در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 مرداد -8/14...