همسایه - محیط زیست
بخش: همسایه
مدت: 00:12:00
تاریخ: پنجشنبه, 23 مرداد 1393
2014-08-13
همسایه پائینی: اهمیت حفظ محیط زیست از نون شب هم واجبتره، چون اگه نباشه نه از نون شب اثری هست نه از سلامت. همسایه بغلی: حفظ محیط زیست از اون مقوله هایی هست که نگرش یه خانم خیلی بهتر میتونه بهش سروسامان بده. همسایه بالایی: حل مشکلات بزرگ زیست محیطی در پرتو مدیریت صحیح و اختصاص منابع مالی و انسانی و تبلیغات و فرهنگ سازی میسر میشود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 مرداد -8/14...