به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل - قسمت سوم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:08
تاریخ: جمعه, 31 مرداد 1393
2014-08-22
آیا می دانستید که تغییر شغل لازم است؟ آیا می دانستید که استعدادهای خود را نباید در یک مسیر محدود کنید؟ دکتر رویا ایمن در به دونه این هفته توضیح می دهد که چرا باید به محض یافتن کار مناسب برای پیدا کردن شغل بعدی رزومه خود را به روز کنید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مرداد -8/21...