شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و نه
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:56
تاریخ: جمعه, 07 شهریور 1393
2014-08-29
موفقیت میریم میرزاخانی، دریافت جایزه مانها توسط محسن مخمل باف، درگذشت رابین ویلیامز و فعالیت های هنری مجید درخشانی در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 شهریور -8/28...