به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل- قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:25
تاریخ: جمعه, 07 شهریور 1393
2014-08-29
زنان برای حضور در محیط های اجتماعی جز گذشتن از سد مخالفت های خانواده با مشکلات متعدد در محیط کار روبرو می شوند. دکتر رویا ایمن در این برنامه درباره پوشش و نوع رفتار زنان در محیط های اجتماعی صحبت میکند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 شهریور -8/28...