به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل- قسمت پنجم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:06
تاریخ: جمعه, 14 شهریور 1393
2014-09-05
چگونه با علایق خود آشنا شویم و در صورت عدم علاقه به شغلمان چگونه برای یافتن کار دیگری برنامه ریزی کنیم؟ با دکتر رویا ایمن در به دونه این هفته
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 شهریور -9/04...