شهرآرا- فصل یک - شماره ی سی و یک
بخش: شهرآرا
مدت: 00:14:17
تاریخ: جمعه, 21 شهریور 1393
2014-09-11
در شهرآرای این هفته یادی خواهیم کرد از سیمین بهبهانی و مختصری از زندگی پرثمر او، از افتخار آفرینی رامین گلستانیان دانشمند فیزیک خواهیم گفت و در گفتگوی آخر صحبتی خواهیم داشت از اهداف چالش آب سرد و فعالیت های شبیه به آن مانند ساختن دیواری برای شناختن بچه هایی با سیندروم داوون که راههایی برای اطلاع رسانی درباره بیماری های نادر هستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 شهریور -9/11...