همسایه - بیسوادی
بخش: همسایه
مدت: 00:09:29
تاریخ: جمعه, 21 شهریور 1393
2014-09-11
همسایه پائینی: کارشناسها می گن میزان بیسوادی با توسعه اقتصادی رابطه مستقیم داره. همسایه بغلی: با وجود 236 هزار کودک بیسواد، کاش بجای سرمایه گذاری تو بخش نظامی برای آینده بچه ها فکری میکردیم. همسایه بالایی: آموزش و تربیت دختران مهمتر و مرجح بر تربیت پسران هست چون اونها مادران فردا هستند و تربیت نسل بعدی به عهده اونهاست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 شهریور -9/11...