به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل- قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:16
تاریخ: جمعه, 21 شهریور 1393
2014-09-11
"در این برنامه دکتررویا ایمن به راهنمائی والدین برای کمک به فرزندانشان جهت انتخاب شغل آینده میپردازند. مسائلی چون روش های کمک به کودکان برای آشنائی با حرفه های مختلف و راه های تشخیص استعدادهای آن ها و پرورش آن."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 شهریور -9/11...