شهرآرا- فصل یک - شماره ی سی و دو
بخش: شهرآرا
مدت: 00:13:17
تاریخ: جمعه, 28 شهریور 1393
2014-09-18
در سی و دومین شهرآرا نگاهی داریم به جشنواره فیلم مونترال، فعالیت های حافظ و شهرام ناظری و در پایان به دنبال بهانه ای برای موثر بودن و قدم مثبت برداشتن نظرات شما را می طلبیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 شهریور -9/18...