به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت اول
بخش: به دونه
مدت: 00:12:53
تاریخ: جمعه, 28 شهریور 1393
2014-09-18
آیا از مشکلات محیط کارتان رنج میبرید؟ آیا از داشتن همکار چاپلوس در عذابید؟ دکتر رویا ایمن در این برنامه راه هایی برای داشتن آرامش در همچین محیطی را پیشنهاد میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 شهریور -9/18...