همسایه - فقر
بخش: همسایه
مدت: 00:11:04
تاریخ: جمعه, 04 مهر 1393
2014-09-25
"همسایه پائینی: از قدیم گفتن پول چرک دسته. اما همه ی اونائی که گفتن پول چرک دسته یا اصولا پول ندیده بودن یا اینکه اینقدر از این چرکا جمع کردن که کسی دیگه دچار آلودگی از چرک دست نشه.
همسایه بغلی: شاید باور کردنش سخت باشه ولی فقر برای مردا و زنا تعریفش و اثراتش و حتی حدش متفاوته و به خاطر همین هم یه اصطلاحی باب شده با عنوان فقر زنانه.
همسایه بالائی: درسته که همه ی فقرا مجرم نیستن و همه ی مجرمین هم فقیر نیستن، اما فقر یکی از مهمترین عواملیه که افراد رو در خطر ارتکاب به جرم قرار میده. "
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 مهر- 9/25...