به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت دوم
بخش: به دونه
مدت: 00:08:00
تاریخ: جمعه, 04 مهر 1393
2014-09-25
به دونه در این قسمت تلاش داره تا با کمک خانم دکتر رویا ایمن راه هائی رو پیشنهاد بده که هم تغییراتی درمحیط کار ایجاد کرد هم تحمل فرد رو در شرایط محیط کارش افزایش داد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 مهر- 9/25...