شهرآرا- فصل یک - شماره ی سی و چهار
بخش: شهرآرا
مدت: 00:13:16
تاریخ: شنبه, 12 مهر 1393
2014-10-03
جشنواره فیلم تورنتو و حضور ایرانیان در این جشنواره و به بهانه فیلم "آواز بی سرزمین" نگاهی داشتیم به فعالیت هنری زنان از قبل از انقلاب اسلامی تا به امروز
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مهر -10/3...