به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت سوم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:54
تاریخ: شنبه, 12 مهر 1393
2014-10-03
آیا با رئیس خود مشکل دارید؟ آیا در محل کار احساس ناخوشایندی دارید؟ آیا کارتان بصورت مدام از طرف مدیرتان چک میشود؟ پیشنهادات دکتر رویا ایمن را درباره این مسائل بشنوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مهر -10/3...