شهرآرا- فصل یک - شماره ی سی و شش
بخش: شهرآرا
مدت: 00:10:27
تاریخ: جمعه, 25 مهر 1393
2014-10-16
معرفی محمد یعقوبی نمایشنامه نویس و تعدادی از آثار او و در بخش موسیقی معرفی موسیقی خلیجی و فعالیت های هنری سعید شنبه زاده در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر -10/16...