همسایه - نظام آموزشی
بخش: همسایه
مدت: 00:10:41
تاریخ: جمعه, 25 مهر 1393
2014-10-16
همسایه پایینی: ما كه تا اخرش نفهميدیم قراره درس بخونيم كه چكاره بشيم. اين فرمولای رياضی و فيزيك و شيمی كی و كجا تو زندگی واقعی ما فايده داشته؟! همسایه بغلی: گذشته از همه مشکلات آموزشی کشورمون مسئله جدایی دخترا و پسرها آسیب زیادی به سلامت جامعه بزرگسال کشورمون زده. همسایه بالایی: نظام آموزشی کشور ما بر محور حفظیات و تئوریست و این کشور را با بحران عدم پیشرفت در صنعت مواجه کرده.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر -10/16...