به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت پنجم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:03
تاریخ: جمعه, 25 مهر 1393
2014-10-16
آیا در محیط کارتان جوی شکننده و حساس برقرار است؟ آیا با طرح یک مشکل بمنظور بررسی و بهبود شرایط به مشکلات بزرگتر برمیخورید؟ آیا حس می کنید همه کارکنان عصبی هستند و اختلاف نظرها معمولن به جایی نمیرسد؟ با برنامه این هفته به دونه و دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار همراه باشید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر -10/16...