همسایه - دخانیات
بخش: همسایه
مدت: 00:09:16
تاریخ: شنبه, 03 آبان 1393
2014-10-25
همسایه پایینی: بچه که بودیم فکر میکردیم واسه بزرگ شدن باید لبی به سیگار زد. اما هرچی بزرگتر شدیم واقعیت غم انگیزی از پشت ظاهر جذاب سیگار بیرون زد. همسایه بغلی: تازگی ها قلیون کشیدن اینقدر مد شده که اگه تو مهمونیا نباشه انگار یه چیزی کمه. کارشناسا میگن تو یه بار قلیون کشیدن آدم در معرض حجم دود 100- 200 برابر بیشتر از یه سیگار قرار میگیره. همسایه بالایی: صنعت دخانیات یکی از پرسودترین صنایع جهان است و با وجود تمام ضررهایی که به بدن انسان میزنه هنوز پابرجاست. در ایران حدودا سالی 11 هزار نفر بخاطر مصرف دخانیات فوت میشوند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 آبان - 10/23...