شهرآرا - فصل یک - شماره ی سی و هشت
بخش: شهرآرا
مدت: 00:00:00
تاریخ: جمعه, 09 آبان 1393
2014-10-30
حضور اصغر فرهادی به عنوان رئیس هیئت داوران در جشنواره بوسان و به بهانه سمینار یک روزه با عنوان "محسن مخمل باف و حقیقت سینما" در این جشنواره، نگاهی خواهیم داشت به زندگی هنری و آثار محسن مخمل باف و خانواده اش و معرفی گروه کامکارها
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 آبان - 10/30...