همسایه - نوجوانی
بخش: همسایه
مدت: 00:00:00
تاریخ: جمعه, 09 آبان 1393
2014-10-30
"همسایه پایینی: نوجوونی هم عالمي داشت واسه خودش من فقط میخواستم از خودم دفاع کنم و والدینم هم فقط میخواستن منو نصیحت کنن! حالا میبینم کافی بود فقط یه کم مادر و پدرم به من اعتماد میکردن و قبولم داشتن همین مسئله مطمئنن من رو مسئول تر میکرد. همسایه بغلی: من فکر میکنم ما به جای اینکه محدودیت و فشار بیشتری روی دخترامون بذاریم باید باهاشون آزادانه حرف بزنیم اجازه بدیم اونها هم بدون ترس با ما درد دل کنن همرا بودن با بچه ها خصوصا دخترا خیلی بیشتر از محدود کردنشون جواب میده. باور کنید! همسایه بالایی: توي این دوره نوجوون بین خواسته های متضاد قرار داره و با دو مسئله اساسی روبروست: یک-بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین و بزرگسالان و جامعه. دو-بازشناسی و بازسازی خودش به عنوان یک فرد مستقل"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 آبان - 10/30...