به دونه - فصل ششم - انتخاب شغل- قسمت دوم
بخش: به دونه
مدت: 00:12:11
تاریخ: پنجشنبه, 15 آبان 1393
2014-11-06
برای انتخاب شغل از میان فاکتورهای مهم زندگی، علایق، توانایی ها، اعتبار و پرستیژ کاری، درآمد و آینده شغلی کدام یک را باید مد نظر داشت؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 آبان - 11/6...