همسایه - تامین اجتماعی
بخش: همسایه
مدت: 00:08:43
تاریخ: جمعه, 23 آبان 1393
2014-11-13
"همسایه پایینی: تو کشورهایی که بیمه درمانی همگانی هست کسی از بی پولی ا ز درمان مناسب محروم نمیشه. کاش تو ایران هم قسمتی از درامد نفتی صرف ایجاد زیرساخت ها میشد! همسایه بغلی: . من میگم برای ایجاد امکانات مناسب رفاهی واسه این مردم اول از همه باید نظام اداری رو اصلاح کرد که هم کلی‌ از سرمایه مملکت رو به هدر نده هم همه چیزو با هزار جور مشکل روبرو نکنه. والا! همسایه بالایی: یکی‌ از دهها مواردی که در چارچوب نظام‌های اجرایی کشورهای توسعه یافته پیشبینی‌ شده فراهم آوردن خدمات اجتماعی و رفاهی برای افراد نیازمنده."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 آبان - 11/13...