به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت اول
بخش: به دونه
مدت: 00:09:54
تاریخ: جمعه, 23 آبان 1393
2014-11-13
چگونه میتوان با همه ی کمبود های اقتصادی، تعادلی بین درامد و مخارج ایجاد کرد و در این میان با برنامه های اقتصادی پس انداز داشت و فکری هم برای آینده کرد. به دونه به همراه دکتر فرهاد ثابتان به دنبال پاسخی است برای این پرسشها.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 آبان - 11/13...