شهرآرا - فصل یک - شماره ی چهل و دو
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:22
تاریخ: پنجشنبه, 06 آذر 1393
2014-11-26
رابطه ی شعر موسیقی با پرداختن به آثار یغما گلروئی نگاهی به آثار سودابه مرتضائی به بهانه ی درخشش فیلم ماکاندو در فستیوال ویناله و نگاهی به آثار و فعالیت های استاد موسیقی کلاسیک ایرانی فرهاد فخرالدینی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 06 آذر - 11/27...