به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت سوم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:34
تاریخ: پنجشنبه, 06 آذر 1393
2014-11-26
چگونه میتوانید با سرمایه های کم به منظور ازدیاد درامد و پرهیز از مشاغل کاذب در روند تولید مشارکت داشته باشید تعادل میان نیازمندی و میزان ریسک پذیری چیست و بررسی نقش اعتماد در یک اقتصاد سالم مطالبی است که در این قسمت بازتاب همراه با دکتر فرهاد ثابتان به آنها خواهیم پرداخت
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 06 آذر - 11/27...