شهرآرا - فصل یک - شماره ی چهل و سه
بخش: شهرآرا
مدت: 00:00:00
تاریخ: جمعه, 14 آذر 1393
2014-12-04
نگاهی به زندگی پیرمرد دریای ترجمه ایران نجف دریا بندری، فستیوال کن از روی رد کارپت عطاران و سهراب پور ناظری و فعالیت هایش در نیشتمان و خارج از آن
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آذر - 12/4...