به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:00:00
تاریخ: جمعه, 14 آذر 1393
2014-12-04
انتخاب کار دوم و دستیابی به رفاه بیشتر یا رفع نیاز به تفریح و استراحت . مفهوم و لزوم انتخاب کار جایگزین یا نقشه ی دوم (پلن بی ) در این قسمت از به دونه همراه دکتر فرهاد ثابتان به طرح این مباحث خواهیم پرداخت
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آذر - 12/4...