همسایه - همبستگی یا گسستگی
بخش: همسایه
مدت: 00:09:39
تاریخ: پنجشنبه, 27 آذر 1393
2014-12-18
همسایه پایینی: نمیدونم چرا هرچي راه هائي  بهم نزديك تر شدنمون بيشتر شد از هم دورتر شديم و هرچي خواستيم همبستگيمون بيشتر بشه گسستگي جاي اون رو گرفت؟!! همسايه بغلی: شايد اونچيزی كه دنيا كم داره تا به همبستگی واقعيش برسه برابری هست كه بايد بين حقوق زن و مرد ايجاد بشه و همبستگيه كه بايد بين زن و مرد بوجود بياد و هر جا اين گسستگی عميقتره جنگ و فقر و فساد بيشتره! همسايه بالائی: جامعه بهائی مانتد بسياری از نهادهای جهانی تلاش داره تا يك وحدت و همبستگی جهانی عليرغم تقسيمات اداری و جغرافيایی در جهان بوجود بياره و شعار وحدت عالم انسانی رو سر لوحه فعاليت های اجتماعی خودش قرار داده.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آذر - 12/18...