شهرآرا - فصل یک - شماره ی چهل وشش
بخش: شهرآرا
مدت: 00:11:39
تاریخ: شنبه, 06 دی 1393
2014-12-26
شش قرن و شش سال موسیقی عبدالقادر مراغی، حاصل کار محمدرضا درویشی و همکارانش، مستند "شش قرن و شش سال موسیقی" ساخته مجتبی میرطهماسب و یادی از علیرضا خورشیدفر در آخرین برنامه از فصل اول شهرآرا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 دی- 12/25...