همسایه - برده داری نوین
بخش: همسایه
مدت: 00:08:59
تاریخ: جمعه, 26 دی 1393
2015-01-15
همسایه پایینی: نوع پيشرفته ای از برده داری تو كشورهای پيشرفته برده داری به روش بالا بردن نيازها و تغيير هر روزه اين نیازهاست تا جوونا به بردگی خود خواسته ای برای رسيدن به اين نيازها تن بدن و برده ی اين نيازها باشن. همسایه بغلی: درسته که وضعیت خانم ها از ذلتی که در طول تاریخ داشته تا حدی رهائی پیدا کرده ولی هنوز ما با دوتا پدیده مواجه ایم یکی آدم های متحجری که هنوز هم به دنبال برده نگه داشتن زن ها هستن و دوم به شکل امروزی ترش که ظاهرش بدست اوردن زندگی بهتر و درآمد بیشتره ولی در واقع از زن ها سو استفاده میشه. همسایه بالایی: درسته که انسان همیشه در قبال کاری که انجام میداده به گونه ای خودش رو لحاظ توان جسمی و فکری و حتی خلاقیت هاش میفروخته و هنوز هم میفروشه اما فرق های عمده ای بین شکلهای سنتی و مدرن برده داری وجود داره.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 دی - 1/15...